Adresář pracovišť - Slovensko

Vyber si region:

Abecedně dle města:

BB BIOCYT diagnostické centrum s.r.o.
Námestie L. Svobodu 1
(areál FNsP F.D.Roosevelta)
974 01 Banská Bystrica
Telefón:00421/48/4412124, 4412443, Mobil: 00421/915831431, 00421/910831431
Fax:00421/48/4134242
email:phudec@nspbb.sk
Primár:MUDr. Peter Hudec
Vedúci laborant:Zdenka Krilovská

Oddelenie patológie NsP
ul. Sv. Jakuba
085 21 Bardejov
Telefón:00421/54/4788441-primár, 4788442-denná miestnosť, 4788446-lab.
Primár:MUDr. Jozef Šoltés
Vedúci laborant:Viera Šafčáková

Oddelenie patológie NsP Prievidza
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
Telefón:00421/46/5112389-primár, 5112391-sekr., 5112111-ústredňa
Fax:046/5416619 - riaditeľstvo
email:emoravekova@hospital-Bojnice.SK
Primár:MUDr. Eva Moráveková
Vedúci laborant:Jozefína Duchoňová

Ústav patologickej anatómie LFUK a FN
Sasinkova 4
811 08 Bratislava 1
Telefón:00421/2/59357444 - prednosta, 52921979-zást. predn., 59357258-sekr.
Fax:00421/2/59357592
email:ludovit.danihel@fmed.uniba.sk
gabriela.svicekova@fmed.uniba.sk
patologia.sekretariat@fmed.uniba.sk
Prednosta:Prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
Zástupca prednostu:MUDr. Peter Gregor
Centrum pre trofoblastovú chorobu SR:Prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
Vedúci laborant:Emília Kollárová

Oddelenie patológie OÚ sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10
812 50 Bratislava 1
Telefón:00421/2/59249221-primár, 59249375
Fax:00421/2/52923711 - riaditeľstvo
email:sgalbavy@ousa.sk
Primár:Doc. MUDr. Štefan Galbavý, CSc.
Vedúci laborant:Magdaléna Enekešová

Oddelenie cytológie OÚ sv. Alžbety s.r.o.
Heydukova 10
812 50 Bratislava 1
Telefón:00421/2/59249367-primár, 59249359
59249432-ambulancia (do 9.30 h)
Fax:00421/2/52923711-riaditeľstvo
Primár:MUDr. Jaroslava Jozefáková, CT(IAC)
Vedúci laborant:Svetlana Navrátilová

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11
851 07 Bratislava 5
Telefón:00421/2/68672013-primár, 68672018-sekretariát
email:ferakiv@yahoo.de
Primár:MUDr. Ivan Ferák, CSc.
Vedúci laborant:Dušana Blašková

Oddelenie patológie NsP
Ružinovská 6
826 06 Bratislava 29
Telefón:00421/2/ 43336746-primár, 43332409-centrála
email:fondrias@hotmail.com
Primár:Doc. MUDr. František Ondriaš, CSc.
Vedúci laborant:Mária Čunderlíková

Ústav patológie FNsP akad.L.Dérera
Limbová 5
833 05 Bratislava 37
Telefón:00421/2/59544481-prednosta, 59542736-zástupca prednostu, 59542477- sekr.
Fax:00421/2/59543481
email:dusan.danis@spamba.sk
ved. lab.:Iveta Raymanová
Prednosta:Doc. MUDr. Dušan Daniš, CSc.
Zástupca prednostu:MUDr. Gabriela Sieberová
Vedúci laborant:Iveta Raymannová

Oddelenie patológie NOÚ
Klenová 1
833 10 Bratislava 37
Telefón:00421/2/54772306, 59378306-primár, 59378584-kancelária
59378290- zástupca primára MUDr. V. Ďurčány
email:durcany@nou.sk
Primár:MUDr. Peter Hlavčák, CSc.

Oddelenie klinickej cytológie NOÚ
Klenová 1
833 10 Bratislava 37
Telefón:00421/2/59378528, 59378731, 59378616
Primár:MUDr. Marcela Drgonová, MIAC
Vedúci laborant:Alena Mačeková

Oddelenie patológie NÚTaRCH Podunajské Biskupice
Krajinská 91
825 56 Bratislava 211
Telefón/Fax:00421/2/40251397-primár, 40251295 - kancelária
Fax:02/45243622 - riaditeľstvo
email:e.brabenec@atlas.cz
Primár:MUDr. E. Brabencová
Vedúci laborant:Elena Mikovičová

Oddelenie patologickej anatómie NsP
Banisko 1
977 42 Brezno
Telefón:00421/48/6302666-primár, 6302668-sekretariát, 6302755-cytol.lab.
Primár:MUDr. Jaroslav Jackuliak
Vedúci laborant:Darina Villimová

Oddelenie patológie NsP
Palárikova ul.
022 16 Čadca
Telefón:0421/41/4604111-centrála, kl. 696, 445
Primár:MUDr. Peter Szépe, CSc. (Martin)
Vedúci laborant:Antónia Neuwirthová

Patologicko-anatomické oddelenie NsP
Nemocničná 1944/14
026 13 Dolný Kubín
Telefón:00421/43/5801219-primár
Primár:MUDr. Anton Šingliar
Vedúci laborant:Marta Varečková

Oddelenie patológie NsP
Hodská 373/38
924 22 Galanta
Telefón:00421/31/7805839-primár, 7804441-centrála
Primár:MUDr. Peter Vereš
Vedúci laborant:Daniela Ruselová

Oddelenie patológie NsP Andreja Leňa
Nemocničná ul.
066 36 Humenné
Telefón:00421/57/775363-primár, 775315
Primár:MUDr. Marián Švajdler
Vedúci laborant:Mária Haraščáková

Oddelenie patológie NsP
019 01 Ilava
Telefón:00421/42/4466999-centrála, kl. 363, 362
Primár:MUDr. Miroslav Gogora, CSc. (Trenčín)
Vedúci laborant:Mária Dubovská

Oddelenie patológie NsP
Mederčská 39
945 75 Komárno
Telefón:00421/35/7702613-primár, 7700360 - centrála
Primár:MUDr. Jaroslav Cíbiček
Vedúci laborant:Milada Lošonská

Ústav patológie LF UPJŠ
Rastislavova 43
041 90 Košice
Telefón:00421/55/6152590 - prednosta, 6152592-sekr.
Fax:00421/55/6152597
email:boor@central.medic.upjs.sk
Prednosta:Prof. MUDr. Andrej Böör, CSc.
Zástupca prednostu:MUDr. Katarína Dudriková
Vedúci laborant:Mária Krištofová

Oddelenie patológie FNsP
trieda SNP 1
040 11 Košice
Telefón/Fax:00421/55/6428067
email:Path@FNsPKE.sk
alexander.sokol@post.sk
Primár:MUDr. Ladislav Sokol
Vedúci laborant:Anna Kováčová

Patologicko-anatomické oddelenie NsP
Probstnerova cesta
054 01 Levoča
Telefón:00421/53/4513656-primár, 4512651-centrála
Primár:MUDr. Alexander Mockovčák
Vedúci laborant:Žofia Kellnerová

Patologicko-anatomické oddelenie NsP
Palučanská 25
031 23 Liptovský Mikuláš
Telefón:00421/44/5563425-primár, 5563426-sekretariát
Primár:MUDr. Peter Mrlian
Vedúci laborant:Anna Spodniaková

Patologicko-anatomické oddelenie NsP
Nám. 1. Mája
984 01 Lučenec
Telefón:00421/47/4311418-primár, 4311419- dokumentácia
Primár:MUDr. Vladimír Malček
Vedúci laborant:Katarína Brablecová

Oddelenie patológie NsP
Duklianskych hrdinov 34
901 22 Malacky
Telefón:00421/34/7722965-8-centrála, klapka-211
Vedúci lekár:MUDr. Ján Macúch (Bratislava-Ružinov)
Vedúci laborant:Eva Kollárová

Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN
Kollárova 2
036 59 Martin
Telefón:00421/43/4133002-prednosta, 4224735-primár, 4203370-sekr.
Fax:00421/43/4133002
email:pana@jfmed.uniba.sk
plank@jfmed.uniba.sk
Prednosta:Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Zástupca prednostu:Doc. MUDr. Andrej Beseda, CSc.
Vedúci Konzultačného centra nádorov krvotvorby:Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Vedúci laborant:Tatiana Ertlová

Oddelenie patológie NsP Štefana Kukuru
Špitálska ul. 1
071 01 Michalovce
Telefón:00421/56/6416367-primár, 6416261-skretariát,
6416111-centrála
Primár:MUDr. Milan Botka
Vedúci laborant:Mária Katančíková

Oddelenie patológie NsP
Špitálska 6, PP 41.C
950 01 Nitra
Telefón:00421/37/6545291-primár, 6545239-sekret., 6545547
Fax:37/6514271 - riaditeľstvo
Primár:MUDr. Dušan Ďurčanský, CSc.
Vedúci laborant:Eva Torišková

Oddelenie patológie NsP
Slovenská ul. 11
940 34 Nové Zámky
Telefón:00421/35/6912302-primár, 6912125-sekretariát,
6911111-centrála
Primár:MUDr. Alexander Sládeček
Vedúci laborant:Tatiana Šímová

Oddelenie patológie NsP Alexandra Vintera
Radlinského 7
921 01 Piešťany
Telefón:00421/33/7623986
Primár:MUDr. Miroslav Žaťko (Topoľčany)
Vedúci laborant:Gabriela Ondrejovičová

Oddelenie patológie NsP
Banícka 803/26
058 01 Poprad
Telefón:00421/52/7125649, 7723295-primár,
71251111-centrála
Primár:MUDr. Mária Nováčeková
Vedúci laborant:Angela Černáková

Oddelenie patológie NsP I.
Nemocničná 986
017 26 Považská Bystrica
Telefón:00421/42/430434-primár, 4326100-centrála
Fax:00421/42/4326247
Primár:MUDr. František Koyš
Vedúci laborant:Anna Koyšová

Oddelenie patológie NsP
Hollého 14
080 75 Prešov
Telefón:00421/51/7011577-primár, 7071739-kancelária,
7011111-centrála
email:herkel@nsppresov.sk
Primár:MUDr. Mirko Herkeľ
Vedúci laborant:Anna Valeriánová

Centrum preventívnej cytológie, s.r.o.
Čapajevova 9
080 01 Prešov
Telefón:00421905838154
00421517713707
email:kozelka@internet.sk
katuscakova@internet.sk
Konateľ:MUDr. Ľubomír Kozelka
Vedúca laboratória:Mgr. Martina Katuščáková

Patologicko anatomické oddelenie NsP
Šrobárova 2
979 12 Rimavská Sobota
Telefón:00421/47/5612112-centrála
Primár:MUDr. Vojtech Lukáč
Vedúci laborant:Dáša Kuchtová

Oddelenie patológie NsP Sv. Barbory
Špitálska 1
048 01 Rožňava
Telefón:00421/58/7321273-primár, 7771842, 7771877-sekretariát
Primár:MUDr. Jana Kičinová
Vedúci laborant:Klaudia Žigová

Ústredná vojenská nemocnica SNP
Považská ul.
034 00 Ružomberok
Telefón:00421/44/4315450-patológ, 4315111-centrála
Patológ:MUDr. Mária Kronerová

Patologicko-anatomické oddelenie NsP
Koreszkova ul. 9
909 82 Skalica
Telefón:00421/34/6645062-sekretariát, 6969345-ved.lekár
Vedúci oddelenia:Doc. MUDr. Jozef Karásek, CSc.
Vedúci laborant:Oľga Samsonová

Oddelenie Patológie NsP
Obrancov mieru 3
064 01 Stará Ľubovňa
Telefón:00421/52/4323333-primár, 4317111-centrála
Primár:MUDr. Mária Mikulová
Vedúci laborant:Terézia Štefančíková

Oddelenie patológie NsP
Nemocničná 1
927 19 Šaľa
Telefón:00421/31/7730563-primár, 7730570-vedúca lab., 7730521-denná
7702231-centrála
Primár:MUDr. Pavol Hudcovský
Vedúci laborant:Oľga Soboňová

Oddelenie patológie NsP
I. P. Pavlova 5
955 01 Topoľčany
Telefón:00421/38/5351462-primár, 5351467,5351620
email:miro.zatko@nspto.sk
Primár:MUDr. Miroslav Žatko
Vedúci laborant:Daniela Hrubá

Patologicko-anatomické oddelenie NsP
075 01 Trebišov
Telefón:00421/56/6660666-primár, 6660594-denná,
6660111-centrála
Primár:MUDr. Vladimír Vojtuš
Vedúci laborant:Jarmila Moňáková

Oddelenie patológie NsP
Legionárska 28
911 71 Trenčín
Telefón:00421/32/6566361-primár, 6566461-sekretariát
email:gom@pobox.sk
Primár:MUDr. Miroslav Gogora, CSc.
Vedúci laborant:Veronika Liptáková

Oddelenie patológie FN
ul. A. Žarnova 11
917 75 Trnava
Telefón:00421/33/5536001-centrála
Primár:MUDr. Ivan Dečkov
Vedúci laborant:Jana Juranová

Oddelenie patológie ÚTPCH a HCH
059 84 Vyšné Hágy
Telefón:00421/52/4414111-centrála, 4414271-primár, 4414316-lab.
Fax:052/4497715 - riaditeľstvo
email:pat@hagy.sk
Primár:MUDr. Marián Švajdler
Vedúci laborant:Edita Moravčíková

Oddelenie Patológie NsP
Kuzmányho nábr. 28
960 89 Zvolen
Telefón:00421/45/5201682-primár, 5201173 - ved.lab.
Primár:MUDr. Jan Kuřátko
Vedúci laborant:Iveta Žiarna

Oddelenie patológie NsP
Komenského 36
937 01 Želiezovce
Telefón:00421/36/7711174-primár, 7711114-ústerdňa, klap.: 334-lab.
Primár:MUDr. Belo Biró
Vedúci laborant:Ildikó Molnárová

Patologicko-anatomické oddelenie NsP
V. Spanyola 43
012 07 Žilina
Telefón:00421/41/7634018-primár, 7645129-centrála
Primár:MUDr. Dušan Pokorný
Vedúci laborant:Terézia Adamcová

Správa www: cshl@uhrin.cz, reklama na serveru: cshl@uhrin.cz
Všechna práva vyhrazena, Copyright © 2004-2018 MUDr. Marek Uhrin, Česká společnost histologických laborantů