Informace o společnosti

Česká společnost histologických laborantů je registrována 3.6.1992 Ministerstvem vnitra ČR, IČ: 60166193 jako dobrovolné nevládní sdružení, které na principu dobrovolnosti sdružuje zdravotnické pracovníky oboru histologie, patologie a cytodiagnostiky, vysokoškolsky i středoškolsky vzdělané.

Sídlo společnosti
I. patologicko-anatomický ústav FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 664/53, Brno-střed, Staré Brno, 602 00 Brno 2

Výbor společnosti
Mgr. J. Vaculová, předsedkyně, FN Ostrava-Poruba (jana.vaculova@fno.cz)
Mgr. D. Indrová, místopředsedkyně, Měst. nemocnice Ostrava (daniela.indrova@mnof.cz)
P. Krystková, člen a pokladník, FN u sv. Anny v Brně (pavla.krystkova@fnusa.cz), 543183240
T. Pakosta, DiS., člen, FN u sv. Anny v Brně (tomas.pakosta@fnusa.cz)                                                   D. Galiová, člen, Laboratoře Agel a.s., Nový Jičín, (daniela.galiova@lag.agel.cz)                                   

J. Loosová, člen s hlasem poradním, NCO NZO Brno, (loosova@nconzo.cz)                                             M. Lamplotová, čestný člen s hlasem poradním, FN u sv. Anny v Brně, (miroslava.lamplotova@fnusa.cz)

Revizní komise
Romana Vymazalová, DiS., Drahomíra Procházková, Renáta Kabeláčová

Adresa pro korespondenci 
                   Česká společnost histologických laborantů
                   I. patologicko-anatomický ústav FN u sv. Anny v Brně
                   Pekařská 53
                   656 91 Brno

Další kontaktní adresy

správa www: cshl@uhrin.cz
reklama na www:   cshl@uhrin.cz

Placení příspěvků
Roční členský příspěvek činní 200,- Kč.
Pro nového člena činí vstupní poplatek a členský příspěvek 400,- Kč v přihlašovacím roce / t.j. 200,-Kč vstupní poplatek a 200,-Kč členský příspěvek/. Platby se hradí pouze bankovním převodem a to jednotlivě na účet č. 1348380379, kód banky 0800, variabilní symbol je číselný a najdete ho při přihlášení pro  členy společnosti ve svých údajích.
Upozornění: Není možné použít jeden var. symbol pro více členů (nezařaditelné platby).
Platby proveďte v roce, kterého se týkají.Žádost o udělení souhlasného stanoviska dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb.:
Žádost ve formátu MS Word (21kb) si stáhněte ZDE, vyplněnou a s přileženou oficiální pozvánkou na akci či programem ji zašlete na adresu:   Jitka Loosová
  NCO NZO
  Vinařská 6
  603 00 Brno

Správa www: cshl@uhrin.cz, reklama na serveru: cshl@uhrin.cz
Všechna práva vyhrazena, Copyright © 2004-2018 MUDr. Marek Uhrin, Česká společnost histologických laborantů