O společnosti

Sdružujeme zdravotnické pracovníky oboru histologie, patologie a cytodiagnostiky, vysokoškolsky i středoškolsky vzdělané.

Chceš se k nám přidat?

Informace o společnosti

Česká společnost histologických laborantů (ČSHL) je registrována dne 3.6.1992 Ministerstvem vnitra ČR, IČ: 60166193 jako dobrovolné nevládní sdružení. Od roku 2017 je dle platné legislativy evidována jako zapsaný spolek pod stejným IČ. ČSHL je dobrovolné sdružení nelékařských zdravotnických pracovníků oboru histologie, cytologie a cytodiagnostiky s cílem rozvíjet a podporovat jejich vzdělávání i rozvoj.

Sídlo společnosti
Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790/5, Ostrava Poruba, 708 00

Výbor společnosti
Mgr. J. Vaculová, Ph.D., předsedkyně, FN Ostrava-Poruba (jana.vaculova@fno.cz)
Mgr. Daniela Indrová, místopředsedkyně, Měst. nemocnice Ostrava (daniela.indrova@mnof.cz)
Bc. Jana Vrátná,člen a pokladník, UNILABS PATHOLOGY k.s., Laboratoře Ostrava, (jana.vratna@unilabs.com)
Mgr. Daniela Galiová, člen, Laboratoře Agel a.s., Nový Jičín, (daniela.galiova@lab.agel.cz)

Čestný člen s hlasem poradním
J. Loosová, čestný člen s hlasem poradním
M. Lamplotová, čestný člen s hlasem poradním

Revizní komise
Romana Vymazalová, DiS., Drahomíra Procházková, Renáta Kabeláčová

Adresa pro korespondenci 
                Česká společnost histologických laborantů
                Fakultní nemocnice Ostrava
                17. listopadu 1790/5, 708 00 Ostrava - Poruba

Email
vybor@cshl.cz

ID datové schránky
3k6p4c

Další kontaktní adresy
správa webu a reklama na www: cshl@uhrin.cz

 

Placení příspěvků
Roční členský příspěvek činní 200,- Kč.
Nový člen navíc hradí vstupní poplatek 200,- Kč. Tzn., že první rok hradí 400,- Kč (200,-Kč vstupní poplatek + 200,-Kč členský příspěvek na daný rok).
Platby lze hradit pouze bankovním převodem na účet 2202487223, kód banky 2010, variabilní symbol najdete po přihlášení se ve svém profilu. Každá platba odpovídá platbě za jednoho člena. Není možné použít jeden variabilní symbol pro více členů.
Platby proveďte vždy do konce července daného roku, kterého se týkají.

 

V rámci celoživotního vzdělávání se nadále vydávají certifikáty o účasti na vzdělávacích akcích. Žádost o udělení souhlasného stanoviska vzdělávací akci vydáváme v souladu s vyhláškou MZ ČR č. 4/2010 Sb. v platném znění. Žádost ve formátu MS Word (21kb) si stáhněte ZDE, vyplňte a s přiloženým oficiálním programem ji naskenovanou zašlete na adresu vybor@cshl.cz