O společnosti

Sdružujeme zdravotnické pracovníky oboru histologie, patologie a cytodiagnostiky, vysokoškolsky i středoškolsky vzdělané.

Chceš se k nám přidat?

Informace o společnosti

Česká společnost histologických laborantů je registrována 3.6.1992 Ministerstvem vnitra ČR, IČ: 60166193 jako dobrovolné nevládní sdružení, které na principu dobrovolnosti sdružuje zdravotnické pracovníky oboru histologie, patologie a cytodiagnostiky, vysokoškolsky i středoškolsky vzdělané.

Sídlo společnosti
I. patologicko-anatomický ústav FN u sv. Anny v BrněPekařská 664/53, Brno-střed, 602 00 Brno 2

Výbor společnosti

  • Mgr. J. Vaculová, Ph.D., předsedkyně, FN Ostrava-Poruba (jana.vaculova@fno.cz)
  • Mgr. D. Indrová, místopředsedkyně, Měst. nemocnice Ostrava (daniela.indrova@mnof.cz)
  • P. Krystková, člen a pokladník, FN u sv. Anny v Brně (pavla.krystkova@fnusa.cz),
  • T. Pakosta, DiS., člen, FN u sv. Anny v Brně (tomas.pakosta@fnusa.cz)
  • D. Galiová, člen, Laboratoře Agel a.s., Nový Jičín, (daniela.galiova@lab.agel.cz)

Čestný člen s hlasem poradním

  • J. Loosová
  • M. Lamplotová

Revizní komise
Romana Vymazalová, DiS., Drahomíra Procházková, Renáta Kabeláčová

Adresa pro korespondenci 
                   Česká společnost histologických laborantů
                   I. patologicko-anatomický ústav FN u sv. Anny v Brně
                   Pekařská 53
                   656 91 Brno

Další kontaktní adresy
správa www: cshl@uhrin.cz 
reklama na www: cshl@uhrin.cz

Placení příspěvků
Roční členský příspěvek 200,- Kč, vstupní členský příspěvek nového člena 200,-Kč + aktuální platba ročního členského příspěvku (v roce konání celostátního sjezdu máme vstup nových členů bez poplatku v období 14 kalendářních dnů, začínáme dnem počátku sjezdu, termín bude vždy upřesněn přímo na sjezdu).

Platby se hradí pouze bankovním převodem a to jednotlivě na účet č. 1348380379, kód banky 0800, variabilní symbol je číselný - najdete ho při přihlášení pro  členy společnosti ve svých údajích, 
Upozornění: Není možné použít jeden variabilní symbol pro více členů (nezařaditelné platby).

 

Stanovy  zde